• Danh từ

    con chữ thứ tư của bảng chữ cái Hi Lạp (δ, Δ).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X