• Động từ

  nói trước công chúng về một vấn đề gì, thường nhằm mục đích tuyên truyền, thuyết phục
  diễn thuyết về tự do tín ngưỡng
  nghe diễn thuyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X