• Động từ

  làm cho không còn tồn tại để không thể tác động được nữa
  thuốc diệt chuột
  diệt giặc
  Đồng nghĩa: tiêu diệt
  . tiếng hô cho trâu, bò đi ngoặt sang phải; trái với vắt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X