• Danh từ

    chất độc cực mạnh, thể rắn, không màu, rất nguy hiểm đối với cơ thể sống
    nhiễm chất độc dioxin

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X