• Danh từ

  tên nốt nhạc thứ nhất trong gam nhạc.

  Kết từ

  từ biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân của sự việc nói đến
  do sơ ý nên hỏng việc
  đói kém do mất mùa
  Đồng nghĩa: bởi, bởi vì, vì
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là chủ thể hoạt động tạo ra hoặc tác động quyết định đến cái vừa nói đến
  việc này do nó gây nên
  đại biểu do dân bầu ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X