• Động từ

  làm cho người khác sợ bằng cách tỏ cho biết có thể sắp có điều không hay xảy đến cho người ấy
  doạ ma
  doạ sẽ đánh đòn
  nói là làm thật, chứ không doạ
  Đồng nghĩa: đe, hù, nạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X