• Động từ

  (Khẩu ngữ) doạ đủ cách, cốt để làm cho người ta sợ
  tưởng chỉ doạ già doạ non thế thôi, ai ngờ nó làm thật
  Đồng nghĩa: doạ non doạ già

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X