• Danh từ

  cây trồng thân cỏ, lá to, cuống lá có đốt, thân ngầm phồng thành củ hình thoi dài, màu trắng, chứa nhiều bột, dùng làm thức ăn
  củ dong
  Đồng nghĩa: khoai dong
  cây cùng loại với cây dong nhưng củ không phát triển, lá to và dài, thường dùng để gói bánh
  gói bánh bằng lá dong

  Động từ

  đi kèm bên cạnh để trông coi và dẫn đến nơi nào đó
  dong tù về trại
  dong trâu về chuồng
  Đồng nghĩa: điệu, giải

  Động từ

  đưa lên cao, giơ cao lên đến mức ở xa cũng nhìn thấy
  dong buồm ra khơi
  trống giục cờ dong
  Đồng nghĩa: giương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X