• Động từ

    dung túng và tạo điều kiện để cho dễ dàng phát triển
    "Lập nghiêm ai dám đến gần, Bởi quan dung dưỡng nên dân nó lờn." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X