• Động từ

  (Trang trọng) duyệt và chuẩn y
  đề nghị đã được cấp trên duyệt y
  Đồng nghĩa: phê chuẩn, phê duyệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X