• Tính từ

    thuộc về chủ nghĩa duy vật; đối lập với duy tâm
    quan điểm duy vật

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X