• Động từ

  có phần không yên lòng vì nghĩ rằng có thể có điều ít nhiều không hay, không tốt nào đó xảy ra
  việc này e khó thành
  "Canh khuya, thân gái, dặm trường, Phần e đường sá, phần thương dãi dầu!" (TKiều)
  Đồng nghĩa: ngại
  từ dùng trong đối thoại để biểu thị ý khẳng định dè dặt về điều ít nhiều không hay, không tốt nào đó (lối nói lịch sự)
  ngần này, e không đủ
  nói ở đây, e không tiện
  Đồng nghĩa: sợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X