• Tính từ

    từ mô phỏng tiếng lợn kêu to và kéo dài liên tiếp, nghe chói tai
    lợn kêu eng éc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X