• Danh từ

  gà to, trụi lông, dáng ngờ nghệch..
  Đồng nghĩa: gà cồ
  (Khẩu ngữ) người to xác nhưng khờ khạo, ngờ nghệch
  giọng gà tồ
  anh chàng gà tồ ấy thì làm được gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X