• Động từ

  mang chuyển (thường là vật nặng) bằng cách mắc vào hai đầu một cái đòn đặt trên vai
  gánh nước
  gánh hàng ra chợ
  Đồng nghĩa: quẩy
  nhận về mình việc khó khăn phải làm hoặc cái nặng nề phải chịu
  gánh trách nhiệm
  gánh hạn cho cả nhà

  Danh từ

  khối lượng một người gánh trong một lần
  gánh một gánh khoai nặng
  cất gánh lên vai
  phần việc khó khăn, nặng nề phải chịu trách nhiệm
  nặng gánh gia đình

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) gánh hát (nói tắt)
  sau buổi diễn, ông bầu tuyên bố rã gánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X