• Danh từ

  gông và cùm (nói khái quát); dùng để chỉ ách áp bức nặng nề
  đập tan gông cùm nô lệ
  Đồng nghĩa: gông xiềng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X