• Động từ

    (Khẩu ngữ) tìm đến để trực tiếp nhờ xin giúp đỡ
    đi gõ cửa khắp nơi mà vẫn không xin được việc làm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X