• Danh từ

  (Từ cũ) người được coi là tấm gương, là mẫu mực để những người khác noi theo
  "Đảng viên, đoàn viên thanh niên và cán bộ công đoàn phải làm gương mẫu trong mọi công việc." (HChMinh; 5)
  (có tác dụng) làm gương cho mọi người noi theo
  cán bộ phải gương mẫu
  một viên chức gương mẫu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X