• Danh từ

    gương lớn về thất bại, sai lầm, nêu ra để thấy mà tránh
    "Nói người chẳng ngẫm đến ta, Cái gương tày liếp để mà soi chung." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X