• Tính từ

  gần nhau, về quan hệ tinh thần, tình cảm (nói khái quát)
  đi làm xa, ít được gần gũi con cái
  bạn bè gần gũi
  Đồng nghĩa: gần gụi

  Động từ

  có quan hệ tốt, thường xuyên tiếp xúc, hiểu và cảm thông sâu sắc với người dưới mình
  gần gũi với dân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X