• Động từ

  bưng hai tay lắc nhẹ cho những hạt to tròn lăn dồn về một phía trên vật đựng nông, có đáy phẳng như nia, mẹt (để có thể chọn nhặt riêng ra)
  gằn gạo
  gằn đậu xanh
  dằn từng tiếng rành rọt (thường để tỏ thái độ bực tức)
  hỏi gằn từng tiếng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X