• Động từ

    gọi linh hồn người đã chết về nhập vào đồng cốt để hỏi chuyện, theo mê tín.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X