• Động từ

  làm cho sạch, cho mất đi những tàn tích, ảnh hưởng xấu
  "Bên trời góc biển bơ vơ, Tấm son gột rửa bao giờ cho phai." (TKiều)
  Đồng nghĩa: tẩy rửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X