• Động từ

  có cảm giác như ghê tởm, không muốn tiếp xúc
  máu ra lênh láng, trông gớm quá!

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) (người) có những gì đó ở mức độ khác thường, khiến người ta phải dè chừng
  mụ ấy là gớm lắm
  cô nàng cũng vào loại gớm
  ở mức độ cao khác thường (thường hàm ý mỉa mai)
  vẽ đẹp gớm
  khéo nịnh gớm!
  Đồng nghĩa: ghê, khiếp, kinh

  Cảm từ

  từ biểu thị ý trách móc nhẹ
  gớm, mồm với chả miệng!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X