• Động từ

    gợi ra, làm nảy sinh những suy nghĩ, ý tưởng
    câu hỏi có tính chất gợi mở

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X