• Danh từ

    con chữ thứ ba của bảng chữ cái Hi Lạp (γ, Γ).
    đơn vị đo khối lượng, bằng một phần triệu của gram (kí hiệu là γ).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X