• Danh từ

    kim loại hiếm, có tính bán dẫn, thường dùng chế tạo đèn diod, transistor, v.v..

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X