• Động từ

  tạm dừng lại một thời gian ngắn ở nơi nào đó, nhằm mục đích nhất định, trên đường đi
  ghé vào quán uống nước
  tiện đường, ghé qua nhà
  tạm nhờ vào để làm việc gì cùng với người khác, coi như phụ thêm vào
  ngồi ghé vào ghế người khác
  ăn ghé
  Đồng nghĩa: ghẹ, ké, kẹ
  nghiêng về một bên để đặt sát vào hoặc để hướng về
  ghé tai nói thầm
  Qua cầu ghé nón trông cầu, Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu.” (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X