• Động từ

    (Khẩu ngữ) ghé vào, tạm nhờ vào để làm việc gì (nói khái quát)
    ăn ghé gẩm nhà hàng xóm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X