• (Văn chương) ghi nhớ sâu sắc, không bao giờ quên
    thề ghi xương khắc cốt mối thù này
    Đồng nghĩa: ghi lòng tạc dạ, khắc cốt ghi tâm, khắc cốt ghi xương

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X