• Tính từ

  ở vào tuổi có những hiện tượng sinh lí suy yếu dần, trong giai đoạn cuối của quá trình sống tự nhiên
  bệnh người già
  về già
  con bò già
  mèo già hoá cáo (tng)
  (người) có vẻ ngoài của người nhiều tuổi hơn nhiều so với độ tuổi
  già trước tuổi
  chỉ một đêm lo nghĩ, mặt già đi trông thấy
  Trái nghĩa: trẻ
  (sản phẩm trồng trọt) ở giai đoạn đã phát triển đầy đủ, sau đó chỉ có chín hoặc tàn lụi đi
  rau muống già
  qua cau già
  Trái nghĩa: non
  có số lượng, mức độ vượt quá mức xác định nào đó một chút
  nước còn già nửa bể
  đi già nửa ngày thì đến
  Trái nghĩa: non
  (cái cân) không chính xác, báo số ghi khối lượng của vật được cân nhiều hơn khối lượng thật một chút
  cân già
  Đồng nghĩa: tươi
  Trái nghĩa: đuối, mát, non
  có quá trình tác dụng nào đó để đến quá mức bình thường một chút
  thóc phơi chưa được già nắng
  nước sôi già
  tỏ ra hiểu biết hơn, có trình độ cao hơn mức bình thường về mặt nào đó, do đã từng trải hay do có công phu rèn luyện
  một thợ máy già kinh nghiệm
  nét vẽ già tay
  (Khẩu ngữ) (làm việc gì nhằm vào ai) tiếp tục lấn tới, tỏ ra không chút kiêng nể
  được thể, càng trêu già
  làm già

  Danh từ

  người cao tuổi (có thể dùng để xưng gọi thân mật giữa người già với người còn rất trẻ)
  kính già yêu trẻ
  (Phương ngữ, Ít dùng) chị của mẹ
  chị em con dì con già
  Đồng nghĩa:

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X