• Danh từ

  (Từ cũ, Ít dùng) cung, ná
  bắn giàng
  giàng cao su

  Danh từ

  (thường viết hoa) thần tối cao, trời (theo cách gọi của một số dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên)
  cúng giàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X