• Danh từ

  Đồ đựng đan khít bằng tre nứa, đáy phẳng, thành cao.

  Động từ

  cố dùng sức lực để đạt được, để lấy về được cho mình, không để bị chiếm mất hoặc tiếp tục chiếm mất
  giành nhau miếng mồi
  đấu tranh giành độc lập
  giành giải nhất
  Đồng nghĩa: đoạt, tranh
  (Phương ngữ) tranh (làm việc gì)
  giành phần nói trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X