• Động từ

  xem xét và xác định bằng phương pháp nghiệp vụ để đưa ra kết luận
  giám định y khoa
  giám định đồ cổ
  Đồng nghĩa: thẩm định

  Danh từ

  người đứng đầu lãnh đạo một cơ quan, xí nghiệp, công ti, v.v.
  giám đốc nhà máy
  giám đốc Sở Giáo dục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X