• Danh từ

  học hàm cao nhất phong cho cán bộ có trình độ cao trong giảng dạy, nghiên cứu và phát triển khoa học
  giáo sư sử học
  được phong học hàm giáo sư
  người được nhận học hàm giáo sư
  vị giáo sư
  mời giáo sư lên phát biểu
  (Từ cũ) người dạy ở trường trung học hay trường đại học thời trước.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X