• Danh từ

  (Ít dùng) như trăng gió
  chuyện gió trăng
  "Lẽ đâu dám thói gió trăng, Mở đường quyến bướm, tìm đường rủ ong?" (SKTT)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X