• Động từ

  giúp để làm giảm bớt khó khăn hoặc để thực hiện được một công việc nào đó
  giúp đỡ nhau học tập
  giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần
  Đồng nghĩa: trợ giúp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X