• Động từ

  đưa tiền mặt, đưa vốn vào hoạt động, lưu thông hoặc thực hiện dự án
  làm chậm tiến độ giải ngân
  báo cáo về vấn đề giải ngân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X