• Tính từ

  hay dối trá, lừa lọc người khác một cách khó lường
  con người giảo hoạt
  Đồng nghĩa: gian giảo, xảo quyệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X