• lời nói hiểm độc, sắc bén như lưỡi gươm, có thể giết được người ta.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X