• Danh từ

    giấy tốt, dai, thường không tẩy, dùng để bao gói vật liệu, hàng hoá.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X