• Động từ

  chỉ mới hơi giập một chút
  nhai giập giạp rồi nuốt
  (Khẩu ngữ, Ít dùng) (làm việc gì) chỉ mới sơ bộ ở một mức nào đó, chưa kĩ, chưa sâu
  mới bàn giập giạp thôi
  tính giập giạp mà đã hết mấy triệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X