• Động từ

  đan, vá thêm vào chỗ nan hỏng
  giặm lại chỗ nong rách
  thêm vào chỗ còn trống, còn thiếu cho đủ
  mạ chết nhiều, phải cấy giặm
  cho trẻ ăn giặm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X