• Danh từ

  (Từ cũ) đầu mối chính (nói khái quát); dùng để chỉ khuôn phép, kỉ cương
  giềng mối của đạo đức phong kiến
  Đồng nghĩa: giường mối, mối giường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X