• Động từ

    (Khẩu ngữ) như giữ ý
    mồm miệng oang oang, chẳng giữ ý giữ tứ gì

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X