• (Khẩu ngữ) thận trọng trong nói năng để tránh hậu quả, tai hoạ
    ăn nói vô tội vạ, không biết giữ mồm giữ miệng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X