• Danh từ

  vị trí cách đều hai đầu mút hoặc các điểm ở xung quanh
  điểm giữa của đoạn thẳng
  giữa hai đầu cầu
  đứng giữa sân
  thời điểm cách đều thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc
  giữa trưa
  giữa năm học
  nghỉ giữa giờ
  khoảng chia cách hai vật hay hai thời điểm, hai sự kiện
  ngồi giữa hai người bạn

  Kết từ

  từ biểu thị điều sắp nêu ra là khoảng không gian, thời gian xác định trong đó sự việc được nói đến diễn ra
  gặp nhau giữa đường
  một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp (tng)
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là những đối tượng có quan hệ với nhau hoặc làm thành phạm vi của sự việc được nói đến
  giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên
  giữa sự sống và cái chết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X