• Động từ

  chia nhau giữa những người trong cùng một gia đình giành nắm hết mọi quyền hành, mọi cương vị trong bộ máy nhà nước
  chế độ độc tài gia đình trị

  Tính từ

  ở tình trạng chưa xong, chưa kết thúc
  viết dở bài báo
  đang dở câu chuyện thì có khách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X