• Danh từ

    chim nuôi trong nhà, như gà, vịt, ngan, ngỗng, v.v. (nói khái quát)
    chăm sóc đàn gia cầm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X