• Danh từ

  (Từ cũ, hoặc kng) như hợp đồng
  kí giao kèo
  làm theo đúng giao kèo

  Động từ

  (Từ cũ, hoặc kng) cam kết với nhau
  hai bên giao kèo với nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X